ასაკი სიმაღლე წონა
  3-6 თვე 60-67 სმ 5-7 კგ
  6-9 თვე 67-71 სმ 7-8 კგ
  9-12 თვე 71-74 სმ 8-9 კგ
  12-18 თვე 74-81 სმ 10-11 კგ
  18-24 თვე 81-86 სმ 11-12 კგ
  24-36 თვე 86-95 სმ 12-14 კგ
  3-4 წელი 99-104 სმ 14-16 კგ
  4-5 წელი 105-110 სმ 16-18 კგ
  5-6 წელი 111-116 სმ 18-20 კგ